Audyt RODO

Audyt to niezależna, dokonywana przez ekspertów ocena
danej firmy i zachodzących w niej procesów pod względem
zgodności z przepisami prawa, standardami bądź normami.

Aby Państwa firma była odpowiednio przygotowana do funkcjonowania w zmienionym środowisku bezpieczeństwa, musi poznać swoje nowe obowiązki oraz wyznaczyć strukturę zasobów, jakie umożliwią ich realizację. Chcąc tego jednak dokonać, konieczne jest zinwentaryzowanie posiadanych przez nią zasobów informacyjnych oraz sposobów służących do ich przetwarzania i ochrony. Polecamy się w tym zakresie prac.

W ramach czynności audytowych firma podlega badaniu od strony formalno-prawnej oraz techniczno-organizacyjnej. Audyt systemu ochrony danych diagnozuje obszary oraz elementy procesu przetwarzania danych osobowych, a w efekcie pozwala ustalić, w jakim stopniu organizacja spełnia wymagania RODO. Wdrożenie zarekomendowanych w ramach audytu rozwiązań prowadzi natomiast do uzyskania przez nią pełnej zgodności z wymaganiami europejskiego rozporządzenia o ochronie danych.

Formalno-prawny zakres audytu, świadczony przez Kancelarię Bezpieczeństwa, obejmuje między innymi :

Procedury przetwarzania

Analizowanie stosowanych procedur przetwarzania, polityk ochrony danych osobowych, zasadności wyznaczania inspektora ochrony danych i jego umocowania w strukturze organizacyjnej firmy.

Procesy biznesowe

Analizowanie procesów biznesowych w odniesieniu do prawnej zgodności przetwarzania, dopełnienia obowiązku informatycznego wobec osób, których dane dotyczą, a także uregulowania powierzania danych do przetwarzania.

Przekazywanie danych

Analizowanie procesów biznesowych pod kątem zasad przekazywania danych do państw trzecich bądź do organizacji międzynarodowych, a także uwzględniania ochrony danych w fazie przetwarzania i domyślnej ochrony, rejestrowania czynności przetwarzania i przetwarzania z upoważnienia administratora.

Ocena naruszenia prawa

W odniesieniu do osób, których dane dotyczą, analizowanie ich praw do: dostępu do danych osobowych, bycia zapomnianym, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu, w przypadkach indywidualnych także zasad zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Techniczno-organizacyjny zakres audytu RODO, jaki oferujemy naszym klientom, obejmuje między innymi:

Raport z audytu RODO

Tworzymy raporty. Taki wyczerpujący raport otrzymają Państwo
po przeprowadzonym audycie.

Raport z audytu zawiera wyniki oceny wszelkich zebranych dowodów z audytu w odniesieniu do przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Na jego podstawie otrzymają Państwo rekomendacje działań korygujących, a zatem czynności, których podjęcie pozwoli dostosować organizację do funkcjonowania w nowej rzeczywistości prawnej. Polecamy się jako specjaliści w tym zakresie.

Potrzebujesz wsparcia
w zakresie ochrony danych osobowych?

Ogólna Klauzula Informacyjna

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie przycisku: „Zapoznałem się”. Informujemy, iż zawsze przysługuje Państwu możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informujemy Państwa, iż na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. Proszę zapoznać się z poniższymi informacjami, a następnie zaznaczyć przyciskiem na dole, że wyrażają Państwo zgodę na wskazane treści. Informujemy, że jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych zgodnie z opisem, prosimy o opuszczenie strony.

W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – określanego jako RODO informujemy na jakich zasadach będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zbierane za pomocą tej strony internetowej.

Rodzaj danych:

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszej strony internetowej takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Niniejsza klauzula dotyczy danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Państwa ze stron internetowych oraz aplikacji należących do www.odokancelaria.pl w tym także plikach cookies.

Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych jest Kancelaria Bezpieczeństwa Karolina Praszek z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, NIP: 5252453330, REGON: 360680272. Możesz skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa lub poprzez wiadomość e-mail na adres: iod@odokancelaria.pl

Podstawa pozyskiwania Państwa danych osobowych:

Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO w art. 6 ust. 1 przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania ze strony www.odokancelaria.pl mamy do czynienia z następującymi przesłankami legalności:

osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów.
Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy. Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

Przekazywanie Państwa danych osobowych:

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Kancelarii Bezpieczeństwa Karolina Praszek. Przykładowymi Zleceniobiorcami mogą być agencje reklamowe, podwykonawcy naszych

usług oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy, prokuratura itp. w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Cookies:

Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. W ten sposób technologię tę wykorzystują również nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą serwować reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.

Państwa uprawnienia:

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia wobec danych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów:

Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych mogą Państwo w każdej chwili ją wycofać.

Mają Państwo również prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora