Misja firmy

Stoimy na straży bezpieczeństwa
danych osobowych Twojej firmy.

Czuwamy nad bezpieczeństwem danych osobowych Twojej firmy. Wnikliwie badamy możliwe ryzyka i dostarczamy eksperckiej wiedzy  w zakresie ODO. Gwarantujemy rzetelne wsparcie w oparciu o szacunek i partnerskie relacje.

Pracujemy z pasją

Poznaj nasz zespół ekspertów.

Karolina Praszek – Gołębiewska

Dyrektor Zarządzająca CEO

Bio

Dyrektor Zarządzający, CEO, Prawnik, Specjalista w dziedzinie ochrony danych osobowych, audytor Norm ISO 9001 i 27001. Wykładowca akademicki studiów podyplomowych SGGW – „Inspektor Ochrony Danych”. Z bezpieczeństwem informacji związana od ponad 10 lat. Posiada duże doświadczenie we współpracy z klientami m.in. z sektora ochrony zdrowia, IT, sektora publicznego. W swojej działalności zajmuje się prawnymi aspektami bezpieczeństwa informacji, w tym realizacją projektów, audytami, szkoleniami oraz bieżącym wsparciem Klienta. Szczególny obszar zainteresowania poświęca analizie rozwoju nowoczesnych technologii i jego wpływu na faktyczny i prawny poziom ochrony danych osobowych. Prelegent na wielu konferencjach poświęconych bezpieczeństwu informacji i ochronie danych osobowych. W Kancelarii Bezpieczeństwa Karolina Praszek jako Dyrektor Zarządzający/CEO nadzoruje zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług, buduje trwałe relacje handlowe, wspiera potencjalnych klientów w wyborze usług dostosowanych do potrzeb i wymagań w zakresie efektywnego zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Michał Gołębiewski

Michał Gołębiewski

Dyrektor ds.rozwoju biznesu

Bio

Mgr Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Studiów Podyplomowych z zakresu Public Relations Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Swoją przygodę z biznesem rozpoczął ponad 15 lat temu, przez ten czas zbudował i pełnił funkcję Prezesa prężnie działającej spółki zajmującej się sprzedażą, wynajmem i serwisem urządzeń biurowych. Michał Swój biznes buduje głównie na zasadach wzajemności i networkingu. Wartościami, którymi się kieruję to: - odpowiedzialność; - jakość; - rzetelność; - duża uwaga na potrzeby ludzi. Klienci Michała mówią o nim że jest jak Mozart, bo on uwielbia po prostu wsłuchiwać się w potrzeby klientów.

Daria Bartnicka

Dyrektor Merytoryczny

Bio

Prawnik, specjalista w dziedzinie ochrony danych osobowych, audytor Norm ISO 9001 i 27001. Z bezpieczeństwem informacji związana od ponad 10 lat. Posiada duże doświadczenie we współpracy z klientami m.in. z sektora ochrony zdrowia, IT oraz sektora publicznego. W swojej działalności zajmuje się prawnymi aspektami bezpieczeństwa informacji, w tym realizacją projektów, audytami, szkoleniami oraz bieżącym wsparciem Klienta. Szczególny obszar zainteresowania poświęca analizie rozwoju nowoczesnych technologii i jego wpływu na faktyczny i prawny poziom ochrony danych osobowych. Członek stowarzyszenia zrzeszającego środowisko Inspektorów Ochrony Danych oraz prelegent na wielu konferencjach poświęconych bezpieczeństwu informacji i ochronie danych osobowych. W Kancelarii Bezpieczeństwa Karolina Praszek pełni funkcję Dyrektora Merytorycznego, nadzoruje zespół specjalistów wspierających naszych klientów w obszarze bezpieczeństwa informacji, czuwa nad zapewnieniem wysokiej jakości merytorycznej świadczonych przez nas usług.

Monika Chutnik

Radca Prawny | Inspektor Ochrony Danych

Bio

Radca prawny, specjalista w dziedzinie ochrony danych osobowych. W roku 2018 pozytywnie zdała egzamin zawodowy i uzyskała wpis na listę radców prawnych. Z ochroną danych osobowych związana jest już ponad 5 lat. Udowadnia, że RODO może być sprawnym narzędziem pracy, wspomagającym a nie blokującym biznes. W zakresie ochrony danych osobowych swoje doświadczenie i umiejętności zdobyła pełniąc funkcję Inspektora Ochrony Danych w jednostkach publicznych oraz podmiotach prywatnych o charakterze korporacyjnym, umiejętnie godząc biznes z prawem oraz RODO. Świadczy także stałą pomoc w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, audytów zgodności z RODO, audytów stron www, wdrażania dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych w podmiotach medycznych sektora publicznego i prywatnego. W Kancelarii Bezpieczeństwa Karolina Praszek pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych, bezpośrednio wspiera merytoryczne Klientów Kancelarii w zakresie wdrażania oraz utrzymania procesów ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji zgodnie z najlepszą wiedzą oraz standardami jakościowymi oraz w tym zakresie realizuje programy szkoleniowe.

Klaudia Kozioł

Office Manager

Bio

Doświadczony pracownik biurowy. Ukończyła wiele szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, pozyskiwania klienta oraz podtrzymywania relacji handlowych. W Kancelarii Bezpieczeństwa Karolina Praszek pełni funkcję Office Manager, odpowiada za organizację pracy biura, rozliczanie projektów i obsługę platformy e-learningowej.

Aleksandra Kornet

Aleksandra Kornet

Asystentka Inspektora Ochrony Danych

Bio

Mgr Terapii i Diagnozy Pedagogicznej.

Młodszy Prawnik oraz Asystentka Inspektora Ochrony Danych, obecnie studentka prawa na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Posiada umiejętność kontaktu z klientem. W Kancelarii Bezpieczeństwa Karolina Praszek i Partnerzy, odpowiada za wsparcie merytoryczne Inspektora Ochrony Danych (IOD), opracowanie wstępnych przeglądów stron internetowych, uczestniczenie w szkoleniach prowadzonych przez IOD, przygotowywanie dokumentacji przeprowadzania Audytów, oraz Raportów, wsparcie w przygotowywaniu i realizacji programów szkoleniowych w zakresie Ochrony Danych.

Dodatkowo zajmuję się prowadzeniem social mediów Kancelarii tj. Facebook, oraz Linkedln. 

Kancelaria Bezpieczeństwa
Karolina Praszek

Specjalizujemy się we wdrażaniu systemów bezpieczeństwa informacji
oraz ochrony danych osobowych na podstawie RODO.

Nasza kancelaria składa się z prawników i ekspertów z dziedziny  ochrony danych osobowych i cyber bezpieczeństwa. To co wyróżnia nasz zespół to wieloletnie doświadczenie przy realizacji projektów związanych z bezpieczeństwem informacji, a także cykliczne pogłębianie wiedzy w tym temacie.

Dodatkowo jesteśmy partnerem strategicznym studiów podyplomowych z zakresu kształcenia inspektorów ochrony danych osobowych. Naszą dywizą jest bycie oraz kształcenie inspektorów reprezentujących sobą przede wszystkim jakość.

2015-2022

Na rynku funkcjonujemy
od 2015 roku.

Klienci

Obsługujemy obecnie ponad
70 stałych klientów.

Audyty

Przeprowadziliśmy 500 audytów bezpieczeństwa informacji.

Szkolenia

Przeszkoliliśmy
5000 pracowników.

Nasi klienci

Referencje

Na szczególną uwagę zasługuje bardzo dobry, interaktywny kontakt z przedstawicielami firmy i dbałość o skuteczność prowadzonych działań. Wszelkie procedury są poddawane empirycznej i merytorycznej kontroli, a ewentualne niedociągnięcia w zakresie ochrony danych osobowych szybko korygowane w drodze satysfakcjonującego współdziałania.”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Koluszkach

Profesjonalizm, a w szczególności kompetencje Pani Karoliny Sybilskiej pozwalają nam na zdobycie praktycznej wiedzy, która sprawia, że czujemy się spokojni o bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w naszych zbiorach.

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Jesteśmy bardzo zadowoleni z obsługi naszej Instytucji przez Safeguard Consulting Karolina Sybilska. Współpraca ta pokazuje, że powierzenie spraw ochrony danych osobowych wyspecjalizowanej w tym zakresie firmie pozwala nam na spokojne prowadzenie naszej podstawowej działalności

Dyrektor szkoły
  Ogólna Klauzula Informacyjna

  Szanowni Państwo,

  Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie przycisku: „Zapoznałem się”. Informujemy, iż zawsze przysługuje Państwu możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Informujemy Państwa, iż na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. Proszę zapoznać się z poniższymi informacjami, a następnie zaznaczyć przyciskiem na dole, że wyrażają Państwo zgodę na wskazane treści. Informujemy, że jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych zgodnie z opisem, prosimy o opuszczenie strony.

  W związku z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – określanego jako RODO informujemy na jakich zasadach będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zbierane za pomocą tej strony internetowej.

  Rodzaj danych:

  Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszej strony internetowej takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP. Niniejsza klauzula dotyczy danych osobowych, zbieranych w ramach korzystania przez Państwa ze stron internetowych oraz aplikacji należących do www.odokancelaria.pl w tym także plikach cookies.

  Administrator Danych Osobowych:

  Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych jest Kancelaria Bezpieczeństwa Karolina Praszek z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, NIP: 5252453330, REGON: 360680272. Możesz skontaktować się z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa lub poprzez wiadomość e-mail na adres: iod@odokancelaria.pl

  Podstawa pozyskiwania Państwa danych osobowych:

  Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO w art. 6 ust. 1 przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania ze strony www.odokancelaria.pl mamy do czynienia z następującymi przesłankami legalności:

  osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów.
  Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
  Państwa dane, w ramach naszych usług, przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez nas lub inny podmiot przetwarzający dane jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy. Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

  Przekazywanie Państwa danych osobowych:

  Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Kancelarii Bezpieczeństwa Karolina Praszek. Przykładowymi Zleceniobiorcami mogą być agencje reklamowe, podwykonawcy naszych

  usług oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy, prokuratura itp. w oparciu o stosowną podstawę prawną.

  Cookies:

  Na naszych stronach internetowych i w aplikacjach używamy technologii, takich jak pliki cookie, local storage i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraz analizowania ruchu na naszych stronach. W ten sposób technologię tę wykorzystują również nasi Zaufani Partnerzy, którzy także chcą serwować reklamy jak najlepiej dopasowane do Twoich preferencji. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (tj. Twój komputer, tablet, smartphone itp.), które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym wejściu na stronę z tego urządzenia, podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie.

  Państwa uprawnienia:

  Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia wobec danych i ich przetwarzania przez nas i Zaufanych Partnerów:

  Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych mogą Państwo w każdej chwili ją wycofać.

  Mają Państwo również prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora